Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
DPH 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Ceny jsou s DPH

Košík K pokladně

Kategorie


Hledat

VýrobciVšeobecné obchodní podmínky

Prodávající: Miroslav Hejnyš - Kamnářství, Bukovice 130, IČ 11159201
Kupující: fyzická nebo právnická osoba objednávající zboží na eshopu prodávajícího

Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Náchod

I. Všeobecná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech:

 • zboží se již nevyrábí - prodávající po zjištění této skutečnosti odstraní zboží z nabídky obchodu
 • výrazným způsobem se změnila cena zboží od výrobce / subdodavatele

V obou výše zmíněných případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další možný postup ve zpracování objednávky.

 • Dodavatel se nezavazuje držet veškerý sortiment trvale skladem, v případě nesouhlasu s ujednanou dodací lhůtou je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.
 • Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Pokud je cena v potvrzené objednávce vyšší než cena uvedená na objednávce, může kupující dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

II. Platební a dodací podmínky

 1. Akceptujeme platbu při dobírce či osobním převzetí, případně předem na bankovní účet č. 78-8718230207/0100, KB Police nad Metují
 2. Osobní odběr je možné provést v naší provozovně v Bukovici v době Po-Pá od 8:00 – 20:00 hod. po předchozím telefonickém avizu. Osobní odběry nejsou zvýhodněny ani zpoplatněny.
 3. V případě zájmu o zaslání zboží přepravní službou s vámi závaznou cenu dopravy budeme telefonicky konzultovat. Cena za dopravu přepravní službou se odvíjí od druhu, velikosti, hmotnosti a místě doručení objednaného zboží.
 4. Každá objednávka bude dodavatelem potvrzena. Zboží skladem bude připraveno k expedici do 10-ti pracovních dnů od potvrzení objednávky. Dodací lhůta na zboží, které není skladem je do 1 měsíce od data objednání.

III. Záruční podmínky

Na veškeré prodávané zboží se vztahuje zákonem stanovená záruční lhůta, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady prodaného zboží. Nevztahuj se na:

 • škody vzniklé nesprávným používáním výrobku, neodbornou obsluhou
 • škody vzniklé při nesprávné manipulaci nebo skladování výrobku
 • opotřebení vzniklé běžným používáním
 • škody vzniklé mechanickým poškozením

IV. Reklamační podmínky

Námi dodávané zboží prochází kontrolou při balení a expedici. Při jiném druhu dodání než osobním převzetí je kupující povinen zkontrolovat zásilku při převzetí pro případ mechanického poškození způsobeného během přepravy nebo manipulace se zásilkou ze strany přepravní společnosti. V případě zjištění závad je nutné sepsat s řidičem přepravní společnosti / doručovatelem protokol jako písemný důkaz o zjištěných závadách na jehož základě bude vzniklá skutečnost řešena. Na reklamace mechanického poškození zásilky či jakékoli další závady vzniklé během přepravy nebude po převzetí ze strany přepravce brán zřetel.

Reklamaci dodaného množství nebo zjevných vad objevených při rozbalování originálního obalu lze uplatnit do 3 pracovních dnů po převzetí zboží zákazníkem, a to písemnou formou (emailem). Ve zprávě je nutné uvést druh reklamovaného zboží, datum jeho doručení a číslo faktury (popř. dodacího listu) spolu s popisem vady a fotografiemi zabaleného nebo částečně rozbaleného zboží.

V případě reklamace zboží postupujte následovně:

 • neprodleně po zjištění problému nás kontaktujte písemně a nejlépe také telefonicky
 • zboží zašlete jako doporučenou zásilku (ne dobírku!) zpět na naši adresu spolu s důvodem reklamace a vaší adresou
 • k zásilce připojte doklad o koupi, který jste obdrželi s dodávkou

Vaše reklamace bude vyřízena v nejkratší možné lhůtě, nejpozději do 30 dnů od písemného doručení na naši adresu (email).

V. Další ujednání

Zboží zůstává až do úplného zaplacení v majetku firmy Miroslav Hejnyš Kamnářství, která si v případě neuhrazení případných závazků kupujícím vyhrazuje právo odebrat zboží zpět.

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé nesprávným používáním výrobků. Montáž či obdobné práce související s některými druhy nabízeného zboží smí provádět pouze osoba způsobilá k takovýmto úkonům, pro tento druh práce vyškolená a s příslušnými osvědčeními.

VI. Závěrečná ustanovení

Výše uvedené Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2012 do odvolání. Prodávající si vyhrazuje právo v případě potřeby tyto všeobecné obchodní podmínky změnit.